Kamil Princ

Kamil Princ Město: Praha
Žánr: Poezie
Web: http://www.kamilprinc.cz/

"V žádném umělci není nikdy nic morbidního. Umělec smí vyslovit všechno."
(Oscar Wilde)

"Ošklivost může být krásná. Zato krása nikdy."
(Paul Gauguin)

Kamil Princ (1987) žije v Praze a vystudoval obor Jazyková a literární kultura na Univerzitě Hradec Králové. Věnuje se komponování hudby, textování, hře na hudební nástroje a zpěvu. Je členem Spolku krásného slova Hradec Králové, dramaticko-lyrického souboru Vějíř Nymburk a literárního sdružení Bohemúza. Působí jako redaktor literárního časopisu Partonyma. Obdržel několik literárních ocenění. Mezi nimi např. 1. místo v soutěži Literární Varnsdorf 2012, 1. místo v literární soutěži Jindřichohradecký Textík 2012 a Zvláštní cenu redakce časopisu Host. Vydal básnickou sbírku Sonáta pro rezavou harfu a uspořádal Almanach neodekadence.

Co do poetické tvorby, hlásí se právě k literárnímu proudu "neodekadence". Jedná se o směr, který navazuje na literární dekadenci konce 19. století, zejména na její českou obdobu. Motivy tohoto staro-nového stylu jsou především pocity zmaru, zániku, marnosti a prázdnoty. Dále se zde objevuje určitá dávka nihilismu, perverzního erotismu, blasfemie a travestování všech společenských hodnot. Krása není poměřována z klasicky estetického hlediska, nýbrž z úhlu výstřední neobvyklosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se neodekadence snaží být protipólem ke konvenčnímu umění, půvab je nalézán v zašlých a rozbořených věcech, morbidních obrazech a destruktivním citu. V neposlední nalézáme snahu překvapit, šokovat, až pobouřit.

Tvorba

Vybrané básně z mistrovy tvorby.

Myšlenky Infernalistů

Arcanus

©Copyright 2012 - 2016 Jan "Arcanus" Majerníček