Hieronymus Bosch

Vzhledem k tématu infernalismu a jeho zaměření, bych chtěl pár následujících řádek věnovat umělci, jenž žil v dobách pozdního středověku. Jeho pekelné motivy jsou obdivovány i nepochopeny dodnes. Mnohým z jeho vizí přechází hlava a není považován za normálního. O dost hůře tomu bylo za jeho života, přestože se sám dostal do vyšších společenských vrstev.

Hieronymus Bosch, původně jménem Hieronymus van Aken, se narodil ve městě Hertogenbosch, což je území dnešního Nizozemí, a odtud má i ono přízvisko Bosch. Rok narození není přesně jistý, ale pravděpodobně to bude 1453 n.l. Co se jeho života týče, dochovalo se sotva pár úředních dokumentů, zato přetrvává spousta zvěstí, jejihž pravdivost se dá velmi rychle a snadno popřít, či je nelze dokázat. Dokázané ovšem je, že jeho otec byl malířem a nějaký z potomků Hieronyma v malířství pokračoval. Boschův otec umírá roku 1478. Další dva roky na to (tvrzeno s nejistotou) se Hieronymus oženil s jistou Aleyt Goyaert van den Meervenne. Díky tomuto činu se stává společensky na výši a ve městě patří mezi sortu, která platí ty nejvyšší daně. Velmi významný byl Boschův vstup do bratrstva Notre-Dame, kde dělal spousty prací za velmi nízkou cenu. Tedy spíše dobrovolně, ze své vůle, než kvůli nabízenému obnosu. Hieronimus Bosch umírá dle všeho roku 1516 na začátku srpna (den se bohužel neví).

Ale zpět k Dark Artu. Typickým znakem tohoto umění je temnota a to temnota v pravém slova smyslu. O tom vypovídá již samotný název, Dark – angl. temný a Art – umění. Jedná se tedy o temné umění. Portréty či postavy v hávu temnoty, emoce, abstrakce a surrealismus, nechybí zde ani přiměřené množství krve, morbidity a dekadence.

Bosch byl mnohokrát podezříván církví z heretismu, bláznovství, kacířství a pomatení na mysli. Vezmeme-li v úvahu, že žil v období pozdního, silně apokaliptického středověku, tak tehdy měly pochyby církve mnohem větší moc a destruktivitu než dnes. V této době nemá veřejná pomluva ani zdaleka takovou váhu jako tenkrát, kdy za nařčení z čarodějnictví se nejen hrozilo, ale i platilo životem. Tento umělec, i když byl silně věřící (jako každý v té době), byl schopen tomu všemu vzdorovat a ještě se dostat vysoko ve společnosti. Jeho jméno je pamatováno a umění obdivováno. Hold mu tedy jest.

Sandro

<< Zpět na články

Myšlenky Infernalistů

Sandro

©Copyright 2012 - 2016 Jan "Arcanus" Majerníček