Oznámení práce na Zalienu

Sandro se krom výtvarné tvorby několik let věnuje magii zejména na základě praxe a ve svých počinech dosáhl různých výsledků zejména co se týče operací zahrávajících si se sférami za nulovou bariérou. Došel nejen k závěrům bořících stará dogmata, civilizační zaslepenost v materializmu, ale naopak i v mysticismu a přílišné snaze mystiků kalit mysl mladých lidí bájemi a vymyšlenými historky o magii. Na toto téma naráží i veřejně v odprezentovaném článku „Mág či Mystik“ na stránkách almanachu.

Kniha Zalien, celým jménem Zalien – za linií má být jedna z prvních knih o magii, kterou má v plánu vydat. Osobní přiznání autora je takové, že sám neví, o čem bude psát příště, ale s jistotou ví, že k novým závěrům dojde.

Kniha, jak již bylo řečeno, se bude zabývat vlastním pojetím a rozborem sfér. Do magie bude přinášet nový vhled a co bude podstatné, ačkoliv bude po stránce poznání nadsazena, autor se snaží vše napsat pochopitelně i pro laika, který se s pojmem magie setká prvně. Po shledání rozdělané verze se zde najdou informace, které dají zabrat i běžným mágům, natož aby je pak chápal laik.

Celý projekt budou znovu doprovázet ilustrace ze Sandrova ateliéru, což by mohlo celou knihu výborně atmosféricky podbarvit. Ohledně vydání díla je vše teprve v plenkách, ačkoliv autor na knize pracuje již druhým rokem, kde se po jednom nemalém úsilí rozhodl o jejím kompletním přepsáním a předimenzováním. Kniha se původně měla zaměřit jen na upírysmus, ale takto autorovy přišla příliš krátkozraká. Nový náhled by měl nabídnout i práci s energií, evokační praxi a možnosti skrze trans cestovat sférami.

Lze nakonec jen doufat v dobře odpracovanou práci a nepříliš prodlužovanou dobu tvorby projektu.

Sandro

<< Zpět na články

Myšlenky Infernalistů

Sandro

©Copyright 2012 - 2016 Jan "Arcanus" Majerníček